میروم

من میگردم به دنبالت چون ستاره دنبال دار              کهکشان ها اختران را گشته ام دنبال یار      به عشق چون محکوم شدم جرمم شد تناب دار          شعر و کتاب وفلسفه شد برایم پول وکار    زخم زبان هادیده ام از مشتی آدم نما بسان مار         در این دیار عاشق شدن هست گناه و آر       من شدم خسته و رفتم  از این شهر و دیار                 میروم هر جا که باشد آن جا شهر یار           میروم آنجا که باشند عاشقان چون شهریار           میدوم من میروم من میروم من برای یار

منبع اصلی مطلب : اشعار سید امیررضا هاشمی
برچسب ها : میروم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : شعر دنبال یار